Velkommen til Anlægsgartner Robert Tranto

Vi er en virksomhed der primært udfører gartner og brolægger opgaver for private og mindre virksomheder. Ingen opgave er for lille og ingen for stor. Vi kan udføre alt i belægning, planteopgaver, trækonstruktioner og vedligeholdelse. I menu felterne kan du finde mere information om hvad vi udfører. Klik her hvis du vil i kontakt med os. Eller ring på 40 60 78 45.

  • Pleje af grønne område.
  • Ukrudtbekæmpelse – sprøjtning
  • Beskæring af buske og træer
  • Træfældning
  • Anlæg af græsplæne eller prydbede
  • Etablering af hæk eller læhegn
  • Terrasser i fliser-natursten-træ
  • Indkørsel og p-pladser
  • Støttemure og trækonstruktioner
  • Snerydning og Glatførebekæmpelse

Tidligere opgaver