Velkommen til Anlægsgartner Robert Tranto

Vi er en virksomhed der primært udfører gartner og brolægger opgaver for private og mindre virksomheder.  Vi kan udføre opgaver i belægning, planteopgaver, trækonstruktioner og vedligeholdelse. I menu felterne kan du finde mere information om hvad vi udfører. Klik her hvis du vil i kontakt med os. Eller ring på 40 60 78 45.

  • Pleje af grønne område.
  • Ukrudtbekæmpelse – sprøjtning
  • Beskæring af buske og træer
  • Træfældning
  • Anlæg af græsplæne eller prydbede
  • Etablering af hæk eller læhegn
  • Terrasser i fliser-natursten-træ
  • Indkørsel og p-pladser
  • Støttemure og trækonstruktioner
  • Snerydning og Glatførebekæmpelse

Tidligere opgaver